I samband med att jobbsökningen inleds svarar du på frågor som motsvarar ditt servicebehov. Utgående från dina svar och faktorer som förutser sysselsättningsmöjligheterna bedömer vi vilken typ av tjänster du behöver.