Följ de givna anvisningarna. På Min plan-sidan förflyttar du dig till andra flikar (Plan och Överenskomna uppgifter) med hjälp av Föregående/Nästa -knapparna, inte med hjälp av pilarna framför mellanrubrikerna.

På Min plan -sidan ser du

  • senast där du ombeds godkänna den föreslagna planen
  • senast när du ska göra upp ett eget utkast till plan
  • när och med vem du godkänt planen, innehållet i planen samt de uppgifter du kommit överens om
  • senast när du ska meddela om hur uppgifterna i planen har verkställts

För att erhålla arbetslöshetsförmån ska din jobbansökan vara i kraft och du ska söka heltidsanställning under hela tiden du är arbetslös. Du kan alltid kontrollera uppgifterna i din jobbansökan och lediga arbetsplatser på servicekanalen E-tjänster.