Du är här

Redogörelseblanketter

 

En begäran om redogörelse kan inkludera en begäran att fylla i redogörelseblanketter. För närvarande kan man genom nättjänsten fylla i redogörelseblanketter som gäller studier eller näringsverksamhet.

På redogörelseblanketten frågas allt sådant som har betydelse vid bedömningen av Dina studiers och näringsverksamheters inverkan på Din rätt att få arbetslöshetsförmåner. Redogörelseblanketterna är s.k. intelligenta blanketter, vilket innebär att samma frågor inte ställs till alla sökande, utan följdfrågorna beror på hur sökanden besvarat tidigare frågor. Redogörelseblanketten kan därför variera i längd, beroende på hurdan situation den som fyller i blanketten befinner sig i.

Att fylla i en redogörelseblankett

Om arbets- ocn näringsbyrån i sin begäran om redogörelse har bett Dig fylla i redogörelseblanketter, syns de i nättjänsten i fönstret "Redogörelse för arbets- och näringsbyrån" under rubriken "Begärda blanketter". Det kan finnas en eller flera begärda blanketter. Du kan fylla i blanketten genom att trycka på knappen "Fyll i".

För alla separata studier fyller man i en egen blankett. Om Du bedriver flera näringsversamheter fyller Du även i separata blanketter för varje näringsverksamhet. De flesta frågorna på redogörelseblanketten är obligatoriska. De obligatoriska frågorna, som måste besvaras, är märkta med en röd asterisk ( * ). Ifyllandet av blanketten förutsätter att man besvarar de obligatoriska frågorna. I slutet av blanketten finns utrymme för en fritt formulerad redogörelse.

Att spara redogörelseblanketten som ofärdig eller färdig, inlämnande av redogörelseblanketten

Om man vill, så går det att spara blanketten som ofärdig och fortsätta att fylla i den senare. Man måste dock komplettera en ofärdig redogörelseblankett och lämna in den senast den sista inlämningsdagen. Efter den sista inlämningsdagen är det inte längre möjligt att fylla i redogörelseblanketten och besvara begäran om redogörelse via nättjänsten. Eventuella redogörelseblanketter som sparats som ofärdiga och som inte har avsänts, raderas från tjänsten. 

En redogörelseblankett som sparats som färdig kan inte ändras. Den kan endast raderas, om redogörelsen ännu inte har avsänts. En redogörelseblankett som sparats som färdig inlämnas till arbets- och näringsbyrån genom att man skickar in redogörelsen. Redogörelseblanketten inlämnas alltså inte till arbets- och näringsbyrån endast genom att den sparas som färdig, utan inlämningen kräver alltid att också själva redogörelsen skickas in. En egen, fritt formulerad redogörelsetext kan dock vara onödig, om man fogar en redogörelseblankett till sin redogörelse.

Om Du studerar eller on Du har idkat näringsverksamhet, men arbets- och näringsbyrån i sin begäran om redogörelse inte har bett Dig fylla i redogörelseblanketter som gäller studier eller näringsverksamhet, kan Du också själv välja och fylla i en lämplig redogörelseblankett. Önskad blankett kan väljas bakom knappen "Alla tillgängliga blanketter".

Enligt arbetslöshetsskyddet anses en person vara näringsidkare om personen arbetat inom ett familjeföretag. I sådana fall kan det vara nödvändigt att tillhandahålla en redogörelse gällande näringsverksamhet. Ta vid behov kontakt med arbets- och näringstjänsterna eller de riksomfattande TE-telefontjänsterna för mer information.

Svenska