En begäran om redogörelse kan inkludera en begäran att fylla i redogörelseblanketter. För närvarande kan man genom nättjänsten fylla i redogörelseblanketter som gäller studier eller näringsverksamhet.

På redogörelseblanketten frågas allt sådant som har betydelse vid bedömningen av Dina studiers och näringsverksamheters inverkan på Din rätt att få arbetslöshetsförmåner. Redogörelseblanketterna är s.k. intelligenta blanketter, vilket innebär att samma frågor inte ställs till alla sökande, utan följdfrågorna beror på hur sökanden besvarat tidigare frågor. Redogörelseblanketten kan därför variera i längd, beroende på hurdan situation den som fyller i blanketten befinner sig i.

Att fylla i en redogörelseblankett

Om arbets- och näringsbyrån eller försöksområdets kommun i sin begäran om utredning har bett dig fylla i redogörelseblanketterna, syns de i webbtjänsten under rubriken "Begärda blanketter" i fönstret "Redogörelse". Du kan begäras på en eller flera blanketter. Du kan fylla i blanketten genom att klicka på "Fyll i".

För alla separata studier fyller man i en egen blankett. Om Du bedriver flera näringsversamheter fyller Du även i separata blanketter för varje näringsverksamhet. De flesta frågorna på redogörelseblanketten är obligatoriska. De obligatoriska frågorna, som måste besvaras, är märkta med en röd asterisk ( * ). Ifyllandet av blanketten förutsätter att man besvarar de obligatoriska frågorna. I slutet av blanketten finns utrymme för en fritt formulerad redogörelse.

Att spara redogörelseblanketten som ofärdig eller färdig, inlämnande av redogörelseblanketten

Om man vill, så går det att spara blanketten som ofärdig och fortsätta att fylla i den senare. Man måste dock komplettera en ofärdig redogörelseblankett och lämna in den senast den sista inlämningsdagen. Efter den sista inlämningsdagen är det inte längre möjligt att fylla i redogörelseblanketten och besvara begäran om redogörelse via nättjänsten. Eventuella redogörelseblanketter som sparats som ofärdiga och som inte har avsänts, raderas från tjänsten. 

En färdigt sparad redogörelseblankett kan inte ändras, men den kan raderas om utredningen ännu inte har skickats. Redogörelseblanketten returneras genom att klicka på "Skicka redogörelse". Redogörelseblanketten returneras således inte för behandling enbart genom att den sparas som färdig, utan returneringen av utredningsblanketten förutsätter också alltid att redogörelsen skickas in. Redogörelsens egen fritt formulerade utredningstext kan dock vara onödig om du bifogar en redogörelseblankett för studier eller företagsverksamhet till din redogörelse.

Om du studerar eller om du har eller har haft företagsverksamhet, men arbets- och näringsbyrån eller kommunen inom försöksområdet inte i sin begäran om utredning har bett dig fylla i redogörelseblanketter för studierna eller företagsverksamheten, kan du även själv välja och fylla i en lämplig redogörelseblankett. Genom att klicka på "Alla tillgängliga blanketter" kan du välja önskad blankett.

I systemet för utkomstskydd för arbetslösa kan en person betraktas som företagare också på den grunden att han eller hon har arbetat i ett familjeföretag. Då kan det vara nödvändigt att lämna en utredning om företagsverksamheten. Kontakta vid behov den arbets- och näringsbyrå som ansvarar för din kundrelation, kommunen inom försöksområdets eller arbets- och näringstjänsternas riksomfattande telefontjänst för att få ytterligare anvisningar.