Den sända redogörelsen kan skrivas ut med knappen "Utskriftsvy" i övre menyn i fönstret "Redogörelse". Knappen öppnar fönstret "Utskriftsvy" där du kan se alla uppgifter du sänt samlade i samma fönster. Använd webbläsarens egna utskriftsfunktioner för utskrivning av uppgifterna i fönstret, t.ex. alternativet "Skriv ut" i filmenyn (File - Print). Också för att spara uppgifterna för dig själv kan du använda webbläsarens funktion "Spara".

Ifall du vill ändra på redogörelsen du sänt, anmäl förändringarna helst skriftligt direkt till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun. Det är inte längre möjligt att ändra på den avsända redogörelsen via denna tjänst efter avsändandet.