Olet täällä

Oma asiointi - verkkopalvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste

Palvelun kuvaus

Palvelun tarjoaa työ- ja elinkeinoministeriö, josta jatkossa käytetään nimitystä Palveluntarjoaja. Palvelua käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä Asiakas.

Oma asiointi kerää yhteen asiakkaan ajankohtaiset asioinnit ja muokkautuu tilanteen mukaan henkilön asiointia helpottaen. Oma asioinnin sivuilla ja sen alaisissa palveluissa tallennettavat tiedot tallentuvat TE-toimiston asiakaspalvelun tietojärjestelmään.

Verkkopalvelun käytön tekniset edellytykset

Verkkopalvelua (te-palvelut.fi/omaasiointi) voi käyttää tietokoneella, jossa on internetselain ja yhteys internetiin. Internetselaimen tulee tukea TLS V1.1 tai uudempaa salausta, sallia evästeiden (cookiet) ja JavaScriptin käyttö. Verkkopalvelumme on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Kaikkia Oma asiointi -palvelun kautta käytettäviä sovelluksia ei ole toistaiseksi sovitettu mobiililaitteille (lPad, iPhone, Android- ja windows -puhelimet ja tabletit).

Palvelun avulla Asiakas voi

 • katsoa keskeisiä TE-toimiston asiakaspalvelun tietojärjestelmään merkittyjä työnhakutietojaan
 • katsoa TE-toimiston asiakastietojärjestelmään merkittyjä työttömyysturvatietojaan, joita ovat selvityspyynnöt, työvoimapoliittiset lausunnot ja työvoimakoulutuksen maksatusilmoitukset
 • aloittaa työnhakunsa TE-toimistossa
   • Jos henkilö hakee työttömyysetuutta, TE-toimisto tai työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus antaa työttömyysetuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä.
 • vastata palvelutarvetta arvioiviin kysymyksiin
 • ilmoittaa perustietoja koskevista muutoksista
 • ilmoittaa eräistä työnhaun muutoksista ja työnhaun päättämisestä TE-toimistoon
  • Jos henkilö hakee työttömyysetuutta, työnhaun muutoksista lähtee tieto myös työttömyysetuuden maksajalle. Tämä ei poista henkilön mahdollista velvollisuutta ilmoittaa muutoksista itse myös työttömyysetuuden maksajalle.
 • tehdä Työelämätutkan ja arvioida työn tai koulutuksen löytämiseen vaikuttavia tekijöitä
 • hyväksyä ehdotetun suunnitelman tai laatia oman suunnitelmaehdotuksen TE-toimistolle
 • tarkastella TE-toimiston kanssa tehdyssä suunnitelmassa sovittuja tehtäviä ja kertoa niiden toteutumisesta
 • katsoa saamiaan työ- ja koulutustarjouksia ja ilmoittaa työtarjouksen tuloksesta
 • jättää hakemuksen TE-hallinnon järjestämään työvoimakoulutukseen
  • Jättämällä koulutushakemuksen hakija sitoutuu aloittamaan koulutuksen mikäli tulee siihen valituksi. Mikäli hakija kieltäytyy ilman pätevää syytä työvoimaviranomaisen osoittamasta soveltuvasta koulutuksesta, hakija menettää oikeuden työttömyysetuuteen joko määräajaksi tai toistaiseksi. Työvoimaviranomaisen osoittamana koulutuksena pidetään myös sellaista koulutusta, johon henkilö on hakenut oma-aloitteisesti. TE-toimisto tutkii, onko kieltäytymiselle ollut pätevä syy.
  • Joissakin tilanteissa hakemuksen voi perua ilman, että sitä pidetään koulutuksesta kieltäytymisenä. Lisätietoa mahdollisuudesta perua hakemus saa työ- ja elinkeinotoimistosta.
 • vastata TE-toimiston selvityspyyntöön määräaikaan mennessä ja liittää selvitykseen liitteitä
 • hakea starttirahaa ja seurata starttirahahakemuksen käsittelytilannetta
 • jättää starttirahan maksatushakemuksen

Palvelu perustuu henkilön vahvaan tunnistukseen, joka edellyttää selaimessa evästeiden (cookies) käyttöä. Ne ovat käytössä kuitenkin vain istunnon ajan, ja häviävät, kun selain suljetaan.

Hyväksyttyään käyttöehdot Asiakas sitoutuu

 • noudattamaan tunnisteet antaneen tahon kanssa tekemiään sopimuksia ja tunnisteiden käyttöön liittyviä ehtoja. Palvelua voi käyttää vain omilla henkilökohtaisilla tunnisteilla.
 • vastaamaan siitä, että hänen palveluun toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja palvelun käyttötarkoitusta vastaavia ja että hän ei palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien eikä Palveluntarjoajan oikeuksia.
 • vastaamaan kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttökustannuksista (esim. Internet-verkon käyttömaksut, mahdolliset puhelumaksut).

Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet

 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkopalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset.
 • Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä esim. palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti, ei kuitenkaan siten, että palvelu muuttuisi maksulliseksi. Muutoksista tiedotetaan tässä palvelussa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä. Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 07.02.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Mahdolliset muutetut käyttöehdot tulevat käyttäjän uudelleenhyväksyttäväksi.

Tietosuojaseloste (Henkilötietolaki 523/1999) 10 ja 24 §)

Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteri - avaa omaan ikkunaan.

suomi