Meddelande för permitterade


Om du har permitterats på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker, ska du vara registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun under hela permitteringstiden, som kan vara för viss tid eller tills vidare. Du ska alltså anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun senast den första permitteringsdagen. Efter att du anmält dig som arbetssökande ska du ansöka om arbetslöshetsförmån antingen från arbetslöshetskassan eller FPA.

Det snabbaste och enklaste sättet för dig att anmäla dig som arbetssökande är att använda AN-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster. Då du anmäler dig som arbetssökande via webbtjänsten kan du sköta ditt ärende utan att nödvändigtvis behöva kontakta på annat sätt. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun kontaktar dig vid behov. Efter anmälan via webbtjänsten får du ett meddelande om mottagande med anvisningar för hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du läser anvisningarna noggrant och följer dem. Meddelandet om mottagande sparas i Mina e-tjänster, så du kan återkomma till det vid behov.