Olet täällä

Koulutuksen maksatusilmoitus

Opiskelijalle maksettiin ennen 1.1.2010 aloitetusta työvoimakoulutuksesta koulutuksen ajalta joko koulutustukea tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Koulutustuen saajasta ei anneta työvoimapoliittista lausuntoa, vaan ns. maksatusilmoituksia. Niillä ilmoitettiin etuuden maksajalle (työttömyyskassalle tai Kelalle) koulutuksen aloittamisesta (Työvoimakoulutuksen aloittamisilmoitus), päättämisestä (Työvoimakoulutuksen päättämisilmoitus) ja mahdollisista muutoksista koulutuksen aikana (Muu työvoimakoulutuksen maksatusilmoitus). Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoitti myös maksajalle, oliko henkilö päätoiminen yrittäjä tai työttömyysuhan alainen sekä siitä, tapahtuuko koulutus kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella. Työ- ja elinkeinotoimisto ei ottanut kantaa hakijan oikeuteen saada koulutustukea.

Työmarkkinatukeen oikeutettujen koulutusaikainen toimeentulo turvattiin työmarkkinatuella. Työmarkkinatuen saajasta annettiin työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Työ- ja elinkeinotoimiston antamasta työvoimakoulutuksen maksatusilmoituksesta ei voi valittaa. Valituksen voi tai on voinut kuitenkin tehdä työttömyyskassan tai Kelan koulutustuen maksamisesta antamasta päätöksestä. Päätös annetaan tai on annettu henkilön haettua koulutustukea.

Verkkopalvelussa näkyvässä työvoimakoulutuksen maksatusilmoituksessa on lähtökohtaisesti samat tiedot kuin etuuden maksajalle annetussa maksatusilmoituksessa.

suomi