Du är här

Meddelande om betalning av arbetskraftsutbildning

Åt studerande betalades för tiden i arbetskraftsutbildning som inletts före den 1.1.2010 antingen utbildningsstöd eller arbetsmarknadsstöd samt ersättning för uppehälle. Över dem som får utbildningsstöd ges inte arbetskraftspolitiskt utlåtande, utan s.k. meddelanden om betalning. Genom meddelandena informeras betalaren av förmånen (arbetslöshetskassan eller FPA) om att utbildning inletts (Meddelande om inledande av arbetskraftsutbildning), avslutats (Meddelande om avslutande av arbetskraftsutbildning) och eventuella ändringar under utbildningen (Övrigt meddelande om betalning av arbetskraftsutbildning). Arbets- och näringsbyrån meddelar också betalaren, om personen är företagare i huvudsyssla eller om han eller hon riskerar att bli arbetslös, samt om utbildningen sker utanför hemkommunen eller pendlingsregionen. Arbets- och näringsbyrån tar dock inte ställning till sökandens rätt att få utbildningsstöd.

För dem som är berättigade till arbetsmarknadsstöd tryggas utkomsten under utbildningen med arbetsmarknadsstöd. Över dem som får arbetsmarknadsstöd ges ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till FPA.

Ett meddelande om betalning av arbetskraftsutbildning som arbets- och näringsbyrån gett kan inte överklagas. Ett beslut som arbetslöshetskassan eller FPA ger om betalning av utbildningsstöd kan dock överklagas. Beslutet ges när personen ansökt om utbildningsstöd.

Utgångspunkten är att uppgifterna i det meddelande om betalning av arbetskraftsutbildning som syns i nättjänsten är desamma som uppgifterna i det meddelande om betalning som getts till betalaren av förmånen.

Svenska