Semesterpenning är en lönekostnad som kan täckas med subvention, till den del som semesterpenningen betalas av semesterlön under subventionsperioden. I denna punkt anges en uppskattning av beloppet av semesterpenning som betalas under den ansökta subventionsperioden och dessutom arbetsgivarens bikostnader av semesterpenningen.