Lönesubvention kan beviljas både för anställningsförhållanden som gäller tills vidare och för visstidsanställningar. Ett arbetsavtal för viss tid förutsätter att det finns en grund som anges i arbetsavtalslagen.

Om den som anställs med subventionen blir fast anställd, anges i ansökan ”arbetsavtal som gäller tills vidare”.

Om lönesubvention söks för ett arbetsavtal för viss tid, ange slutdatumet för anställningsförhållandet. I fall det exakta slutdatumet för anställningsförhållandet inte kan anges på förhand, t.ex. på grund av att det är säsongbetonat arbete, anges anställningsförhållandets uppskattade slutdatum.