När du har angett arbetstiden per dag och per vecka för den som anställs med subventionen, beräknar programmet hur många procent arbetstiden för den som anställs utgör av den ordinarie arbetstiden i branschen, med en decimals noggrannhet.