Du är här

Kontrollera dina egna uppgifter

Granskning av uppgifter som finns om dig i arbets- och näringsbyråns personkundsregister

På hemsidan TE-palvelut.fi hittar du till TE-tjänsters Mina E-tjänster för personkunder, som samlar alla nättjänster för en personkund på en och samma sida. Personkundens nättjänster använder arbets- och näringsbyråns (TE-byrå) personregister (URA). Genom Mina E-tjänster ser du dina egna kunduppgifter.

Du har rätt att granska de uppgifter som finns i personkundsregistret om dig och vid behov kräva en ändring av dem. En begäran om granskning samt en eventuell begäran om omprövning ska göras skriftligt och även signeras. I din begäran ska du precisera vilket personregister din begäran om granskning eller din begäran om omprövning avser.

Den signerade kontrollbegäran eller begäran om omprövning ska lämnas in till den TE-byrå där du är eller har varit kund. Oftast är detta den TE-byrå där du bor. Blanketten kan lämnas in antingen med vanlig post eller med e-post till TE-byråns register eller genom att besöka TE-byrån. TE-byråernas kontaktuppgifter hittar du genom länken. Avsändaren av e-postmeddelandet måste se till att kryptera e-postmeddelandet för att säkra sekretess.

När TE-byrån har fått din begäran om kontroll, skickar de uppgifterna som finns om dig i personkundsregistret som ett rekommenderat brev till närmaste Postens serviceställe. Om du söker svaret från registratorskontoret vid din TE-byrå, kontrolleras din identitet från pass, id-kort eller körkort.

TE-byrån kan också erbjuda gemensam genomgång av uppgifterna. Om det inte finns några uppgifter om dig i TE-byråns personkundsregister får du besked om det per post. Du får även svar om din begäran om omprövning via post. I svaret får du reda på hur informationen om dig rättats i registret. Om TE-byrån som är registerhållare vägrar att genomföra begärda rättelser, ger TE-byrån ett skriftligt intyg om vägran.

Senare under hösten 2018 kommer till TE-tjänsternas Mina E-tjänster en möjlighet att kunna beställa en informationsrapport om egna uppgifter från TE-byråns personkundsregister. En länk till en utskrivbar rapport skickas till tjänsten Mina E-tjänster direkt när rapporten är färdigställd. Rapporten finns endast tillgänglig i Mina E-tjänster så länge användaren är registrerad i tjänsten.  Om du vill spara rapporten, måste du själv ansvara för att spara rapporten.

Utskrivbar blankett för att göra en begäran om granskning

Arbets- och näringsbyråns (TE-byrå) personkundsregisters register- och dataskyddsbeskrivningar finns på sidan TE-tjanster.fi och kan även hittas via länkarna nedan:

Registerbeskrivning från Mina E-tjänster

Dataskyddsbeskrivning om arbets- och näringsbyråns personregister

ARVI – personbedömningsregister för arbetskraftsutbildning

Registerbeskrivning om inspelning av telefonsamtal

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters chat-tjänsts dataskyddsbeskrivning (TE-tjänsternas och FöretagsFinlands telefonservice)

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters dataskyddsbeskrivning för e-postservice/blanketten för kontaktbegäran. (TE-tjänsternas och FöretagsFinlands telefonservice)

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters joBitti - jobbsökargrupper på webbens undervisningsplattform Moodle

Uppdaterad 17.7.2018

Svenska