Granskning av uppgifter som finns om dig i arbets- och näringsbyråns personkundsregister

Via webbplatsen te-tjanster.fi kommer du till TE-tjänsters Mina e-tjänster för personkunder, där alla nättjänster för personkunder finns samlade på en och samma plats. Nättjänster för personkunder använder arbets- och näringsbyråernas personkundregister (URA). I Mina e-tjänster kan du se dina egna kunduppgifter.

Du har rätt att granska de uppgifter som finns om dig i personkundregistret. Detta ska du i första hand göra i Mina e-tjänster. Vid behov kan du kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas. Vänligen observera att uppgifterna i dokumentet uppdateras med cirka en dags fördröjning.

Mina e-tjänster kräver s.k. stark autentisering (bankidentifiering, mobilcertifikat). Om du inte har tillgång till den, kan du lämna din granskningsbegäran på en skriftlig blankett. Dessutom ska en eventuell begäran om rättelse alltid göras skriftligen och även undertecknas. I en skriftlig begäran ska du precisera vilket personregister som din begäran om granskning eller begäran om rättelse avser.

Skriv under din begäran om granskning eller rättelse och lämna in den till den arbets- och näringsbyrå där du är eller har varit kund. Oftast är detta arbets- och näringsbyrån på din bostadsort. Blanketten kan skickas antingen per post eller e-post till arbets- och näringsbyråns registratorskontor eller lämnas in genom att besöka arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter. Avsändaren av e-postmeddelandet måste se till att kryptera e-postmeddelandet för att säkerställa sekretess.

När arbets- och näringsbyrån har fått din skriftliga begäran om granskning, skickas de uppgifter som finns om dig i personkundregistret som rekommenderat brev till Postis närmaste serviceställe. Om du frågar efter svaret på registratorskontoret vid din arbets- och näringsbyrå, kontrolleras din identitet med hjälp av pass, ID-kort eller körkort.

Arbets- och näringsbyrån kan också erbjuda möjlighet till gemensam genomgång av uppgifterna. Om det inte finns några uppgifter om dig i arbets- och näringsbyråns personkundregister, får du besked om det. Även svaret på din begäran om rättelse skickas per post. Tillsammans med svaret får du reda på vilket sätt uppgifterna om dig rättats i registret. Om den arbets- och näringsbyrå som är personuppgiftsansvarig vägrar att genomföra den begärda rättelsen, lämnar arbets- och näringsbyrån ett skriftligt intyg om vägran.

Dokumentet om granskning av de egna uppgifterna öppnas i en ny flik på webbläsaren. Du kan bläddra igenom, spara och skriva ut uppgifterna. Vänligen observera att antalet sidor att skriva ut kan vara stort beroende på antalet sidor i dokumentet. Dokumentet finns tillgängligt i Mina e-tjänster så länge som den aktuella sessionen varar. Om du vill spara dokumentet, ska du själv se till att lagra den.

Utskrivbar blankett för att göra en begäran om granskning

Arbets- och näringsbyråns (TE-byrå) personkundsregisters register- och dataskyddsbeskrivningar finns på sidan TE-tjanster.fi och kan även hittas via länkarna nedan:

Dataskyddsbeskrivning om arbets- och näringsbyråns personregister

Arbets- och näringsförvaltningens kundeservicecenters dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 10.6.2019